Skip to content

Onze doelgroepen

Licht-verstandelijke beperking (LVB)

Begeleiden bij wat zelfstandig niet lukt

Matig-verstandelijke beperking (MVB)

Zelf doen waar het kan, ondersteunen waar nodig

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Cliënten helpen hun nieuwe leven vorm te geven

Ernstig-meervoudige beperking (EMB)

Cliënten laten genieten binnen hun mogelijkheden

Intensieve begeleidingsvraag (IB)

De persoon achter het gedrag leren kennen

Ouderen

Zorgen voor een comfortabele oude dag

Kinderen en jongeren

Samen werken aan een fijne en leerzame dag