Werken in de gehandicaptenzorg met cliënten met een ernstig-meervoudig beperking (EMB)
Overslaan naar content

Werken voor cliënten met een ernstig-meervoudige beperking

Cliënten laten genieten binnen hun mogelijkheden

Cliënten met een ernstig-meervoudige beperking (EMB, ook wel EVMB) hebben zowel een (zeer) ernstige verstandelijke als een lichamelijke, motorische of visuele beperking. De verschillende beperkingen die mensen met EMB ervaren, versterken elkaar, waardoor zij weinig mogelijkheden hebben om te compenseren en dat zij moeite hebben met het verwerken van prikkels. Dit maakt dat deze mensen intensieve ondersteuning nodig hebben bij alle aspecten van het dagelijks leven en dat er meestal weinig verbale communicatie mogelijk is. Werken met cliënten met een EMB betekent dat je op zoek gaat naar hoe je hen wél kunt bereiken en hoe je in begeleiding en behandeling kunt bijdragen aan een goed leven.

Een glimlach als beloning

Begeleiders van Reinaerde vertellen over het werken voor cliënten met een ernstig-meervoudige beperking. Wat maakt het mooi? Wat is soms lastig? En wat heb je nodig als je met deze doelgroep wilt werken?

Wat heb je nodig om te werken met cliënten met een ernstig-meervoudige beperking?

Als je met deze doelgroep wilt werken is het belangrijk dat je goed kunt observeren. Omdat verbale communicatie lastig is, is de vraag om op andere manieren contact te maken om te ontdekken wat iemand prettig vindt. Om daarop in te spelen heb je veel geduld en een oprechte interesse in andere mensen nodig.

Het verstandelijk niveau van mensen met een ernstig-meervoudige beperking is vaak vergelijkbaar met dat van een baby of iets daarboven. Dat betekent dat er bij de begeleiding náást gedrag ook altijd verzorging en medische hulp komt kijken, zowel in de woning als bij de dagbesteding. Je kunt dit werk dus ook goed doen met een verzorgende of verpleegkundige achtergrond, al gaat het wel altijd om zorg in combinatie met begeleiding. Heb je die achtergrond niet, maar wil je wel met mensen met een EMB werken, dan zijn er verschillende trainingen te volgen voor medische/verpleegkundige handelingen.

Bij deze doelgroep is een goede en multidisciplinaire samenwerking tussen begeleiders en behandelaars als ergotherapeuten, diëtisten en gedragskundigen belangrijk. Als begeleider werk je vrijwel altijd samen met meerdere collega’s ook is er geregeld plek voor leerlingen/zij-instromers of voor een gastvrouw/gastheer. Goed kunnen samenwerken is dus belangrijk.

Methodiek en training

Voor de doelgroep EMB werken we bij Reinaerde met de LACCS-methodiek. Dit staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Voor een goed leven is aandacht nodig voor al deze gebieden.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de methodische werkwijze ‘Ervaar het maar’. Hierbij gaat het om het stimuleren van bewegingen, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met EMB. Daarbij horen activiteiten als koken, muziek, bewegen, bewegen in muziek (zoals op de maat van de muziek met een zachte bal doorgeven) en drukmassage, waarbij niet de activiteit zelf, maar de ervaringen die daarbij komen kijken centraal staan.

Als je bij Reinaerde werkt met de doelgroep EMB, word je met je team in deze methodiek en werkwijze getraind.

Waar kun je werken met cliënten met een intensieve begeleidingsvraag?

Bij Reinaerde wonen mensen met een ernstig-meervoudige beperking met name op De Heygraeff in Woudenberg en Dennendal in Den Dolder. Daar zijn woningen speciaal gericht op deze doelgroep en wordt ook behandeling en (belevingsgerichte) dagbesteding geboden. Daarnaast hebben we verspreid over de provincie nog een aantal woningen en verschillende (kinder)dagcentra waar kinderen en volwassenen met EMB terecht kunnen voor dagbesteding en –behandeling, ook als zij nog thuis wonen.

Onze vacatures

Filters

13 vacatures

Den Dolder

Den Dolder, Woudenberg en Nieuwegein

Specialistisch begeleider Reinaerde
Op locatie
  • Den Dolder, Woudenberg en Nieuwegein, Utrecht, Nederland

Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Woudenberg, Zeist, Veenendaal, Den Dolder

Werken en leren bij Reinaerde
Op locatie
  • Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Woudenberg, Zeist, Veenendaal, Den Dolder, Utrecht, Nederland