Skip to content

Werken voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel

Over de doelgroep

Cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn doorgaans mensen die een groot deel van hun leven zelfstandig zijn geweest, maar die door het hersenletsel nu begeleiding en verzorging nodig hebben. Niet-aangeboren hersenletsel komt in allerlei vormen voor. Het kan bijvoorbeeld komen door een ongeluk, een herseninfarct of een ziekte. Als begeleider help je cliënten om met deze nieuwe situatie om te gaan en werk je samen met de cliënt en zijn of haar familie aan een zo goed mogelijk leven.

Diep van binnen

Begeleiders van Reinaerde vertellen over het werken voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wat maakt het mooi? Wat is soms lastig? En wat heb je nodig als je met deze doelgroep wilt werken?

Wat heb je nodig om te werken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel?

Omdat er zoveel verschil zit tussen oorzaken van NAH, is er ook veel verschil in hulpvragen, begeleiding en verzorging. Cliënten met NAH zullen hun leven anders moeten invullen dan voorheen. Het aanvaarden van deze veranderingen is een enorme uitdaging die niet van de ene op de ander dag is gedaan. Daarbij hebben sommigen geen of beperkt ziekte-inzicht of kan het door hun cognitieve beperkingen moeilijk zijn om hun nieuwe leven in te vullen. Er leeft vaak frustratie om wat niet (meer) kan. Als begeleider is het belangrijk dat je deze emoties snapt en dat je weet hoe je hiermee om kunt gaan. Communicatie met de cliënt zelf en met familie en andere contacten van de cliënt is een belangrijk onderdeel van je werk.

Ongeveer de helft van de cliënten met NAH bij Reinaerde heeft naast een cognitieve, ook een lichamelijke beperking. Er woont binnen de NAH-woningen van Reinaerde ook een aantal cliënten met alleen een lichamelijke beperking (LG). Daarom heeft deze doelgroep vaak ook hulp nodig bij de dagelijkse verzorging zoals wassen, aankleden en transfers van bed naar rolstoel en andersom. Sommige cliënten kunnen nog een deel zelf, andere cliënten moeten volledig worden verzorgd.

Omdat deze doelgroep zowel verzorging als begeleiding vraagt, kun je ook met een achtergrond als verzorgende of verpleegkundige bij woningen voor cliënten met NAH aan de slag. Je wordt dan extra getraind op het begeleiden van cliënten. Tegelijkertijd kunnen begeleiders met minder verzorgende ervaring ook hierin trainingen volgen. Uiteindelijk bestaat je werk altijd uit zowel zorg als begeleiding: een uitdagende combinatie!

Methodiek en training

Voor deze doelgroep werken we met de LG/NAH-methodiek. Deze gaat uit van drie soorten cliënten - voorbijgangers, zoekers en klanten - en gaat over de vraag in hoeverre de cliënt ziekteinzicht heeft en een hulpvraag kan stellen. Elke cliënt vraagt om een andere aanpak. Wanneer je bij Reinaerde werkt met de doelgroep NAH, word je met je team in deze methodiek getraind.

Waar kun je werken met cliënten met NAH?

Bij Reinaerde zijn er vier woningen voor cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, twee in Utrecht, in Woerden en in Harmelen. Daarnaast zijn er in de provincie verschillende dagbestedingsplekken waar ook cliënten met NAH werken.

Wil je graag werken met deze doelgroep, maar weet je niet precies welke vacature bij je past? Neem contact met ons op via onze open vacature NAH. We gaan graag met je in gesprek over de kansen en mogelijkheden!

Vacatures cliënten met niet-aangeboren hersenletsel

Filters

  • Begeleider
  • Begeleider ambulant
  • Behandelaar
  • Harmelen
  • Utrecht
6 vacatures